Formulář k odstoupení smlouvy

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Tento vzorový formulář k odstoupení od smlouvy uzavřené s podnikající fyzickou osobou Davidem Kapsem, IČO: 71033190, se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha, je vypracován v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízením vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Odstoupení od smlouvy

Adresát:

David Kaps

IČO: 71033190

doručovací adresa Samohelova 2051/4, 14900 Praha 4

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu / poskytnutí následujícího zboží:

 

 

 

 

Číslo objednávky:                              ______________________________________________

Datum objednání produktu:               ______________________________________________

Datum obdržení produktu:                ______________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele:            ______________________________________________

Adresa spotřebitele:                          ______________________________________________

Číslo účtu pro vrácení peněz:             ______________________________________________

Kupující svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a podmínkami pro odstoupení od smlouvy. Věci, kterých se odstoupení od smlouvy dotýká, musí být prodávajícímu vráceny do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Datum:                                   _______________________________

 

Podpis spotřebitele:               _______________________________
(pouze pokud je tento
 formulář zasílán v listinné
 podobě)

 

FORMULÁŘ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE